Кръгла маса за обсъждане на стратегията

  • DSC00013 (2).JPG
  • DSC00017 (2).JPG
  • DSC00019.JPG

На 25 април 2013г се проведе кръгла маса за обсъждане на стратегията и бизнес моделите, които са разработени по проект BG051PO001-4.3.04 – 0042 „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”