Прессъобщения

Кръгла маса за обсъждане на стратегията

Кръгла маса за обсъждане на стратегията

26.04.2013
На 25 април 2013г се проведе кръгла маса за обсъждане на стратегията и бизнес моделите, които са разработени по проект BG051PO001-4...

Документи (9)